Lakitelek egyik legrégebben működő civil szervezete a Nőbizottság, amely 1944. október 31-én alakult 20 fővel Nőszövetség néven. Vezetője Zúbor Lászlóné lett, működésük rövid ideig tartott.1948. év őszén Lakitelek Szikra tanya parasztasszonyai és a belterületen élő asszonyok ismét szervezkedtek és megalakították a Magyar Nők Demokratikus Szervezetét, amelynek elnöke Molnár Gergelyné lett. Őt elnökként Begidsán Jánosné követte. A szervezetben dolgozó nők politizáltak az egyenjogúságuk és munkahelyteremtésük érdekében. 1956-ban működésük megszakadt.1957-ben a helyi Nőbizottság elnöke Lengyel Pálné lett. Kezdeményezésére beindultak az érdeklődési köröknek megfelelő főző, varró, kézimunka tanfolyamok. Mindegyiknek külön vezetője volt, évente kiállítás keretében mutatták be mintadarabjaikat. Céljuk a nők és családok életkörülményeinek javítása volt.E szervezetek hol kisebb, hol nagyobb létszámmal, változó eredményekkel dolgoztak, de vitathatatlan, hogy közösséget formáltak. A civil szervezetek helyi, járási, megyei képviselői a rendszerváltásig a Hazafias Népfront Nőszervezeteként dolgoztak.

1988-tól 2010. október 16-ig a Nőbizottság elnöke Major Józsefné volt, aki 1982 óta a Magyar Nők Szövetsége Elnökségének tagja. 2010. október 16-tól az elnök Verzár Csabáné lett. Elnökségi tagok: Dékány Zoltánné, Hajagos Pálné, Horváth Gyuláné, Magyar Sándorné, Madari Istvánné és Varga Mihályné.
Önálló civil szervezetként, Nőbizottság néven, a Magyar Nők Szövetsége (Budapest) tagszervezeteként dolgoznak, jelenleg 45 fős tagsággal. A szövetség a nőtársadalom és a családok érdekeit politikamentesen képviseli. 2014-től leváltak a Magyar Nők Szövetségétől és önálló civilszervezetként új alapszabály alapján tevékenykednek, nevüket Nők Klubjára változtatták.

A klub tagjai éves program szerint havonta találkoznak, előadásokat hallgatnak, ünnepségeket tartanak, részt vesznek, és munkát vállalnak a közéletben. Szoros kapcsolatot alakítottak ki a Füzesgyarmati Nők Egyesületével.