A népdalkör 1969- ben alakult, az akkori nőbizottság keretein belül. Lengyel Pálné a nőbizottság akkori vezetője kérte fel Csinger Sándornét zenei előadások megtartására. A következő évben a helyi Tsz elnöke – Dr. Deák István – felkérte a csoportot, hogy vegyék fel a Tsz nevét, akkor az utazásikat, hangszereiket és ruházataikat biztosítja a szövetkezet.
Eleinte helyi és környékbeli rendezvényeken szerepeltek, majd Vass Lajos karnagy elindította a Röpülj páva mozgalmat, amelybe az énekkar is bekapcsolódott úgy, hogy az akkori kultúrház igazgató – Gyöngyösi György – meghívta egy népzenei találkozóra Vass Lajost. 1978-től 8 éven keresztül Lakiteleken rendezték meg a megyei népzenei találkozó elődöntőjét és gálaműsorát. Itt neves zsűritagok (Birinyi József, Itzés Mihály, Dr. Kálmán Lajos és Vass Lajos) bírálták el az előadott népzenei blokkokat.
1972-től felvették a kapcsolatot a felvidéki Chotin (Hetény) népdalosaival, majd 1978-tól a vajdasági Szabadka illetve Bajmok együtteseivel, akikkel a mai napig is élő kapcsolatuk van. 1974-ben gyermek citerazenekarral bővült a 20-25 tagú felnőtt együttes, akikkel különböző népzenei találkozókon léptek fel. Rendszeresen találkoztak a felvidéki és vajdasági dalos társaikkal is.
A népdalkör többször elnyerte az országos minősítésen az ezüst illetve arany fokozatot, és több állami kitüntetést is kaptak. Szerepeltek a Falujárás illetve az iskola televízió műsorában is.
Az alapító tagok közül már csak egyedül Csinger Sándorné a népdalkör vezetője énekel együtt a 18-20 lelkes kórus taggal, akik minden hétfőn a művelődési házban próbálnak.
Az énekkart 5 tagú vezetőség irányítja, melynek tagjai: Major Józsefné, Kerekes Lajosné, Kelemen Imréné, Verzár Csabáné és Csinger Sándorné kórusvezető.