Családsegítő Szolgálat
Lakiteleken

A Családsegítő Szolgálat munkatársa: Gigor Éva.

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 13:00 – 18:00

Kedd: 07:00 – 11:00

Szerda: 12:00 – 17:00

Csütörtök: nincs ügyfélfogadás

Péntek: 08:00 – 14:00

 

Elérhetőség: 06-20/386-7743

 

A családsegítő szolgáltatás célja, feladata:

A Családsegítő Szolgálat célja, hogy segítő szolgáltatást nyújtson, ellátásokat közvetítsen, szervezési és gondozási tevékenységet végezzen a szociális munka eszközeivel és módszereivel az egyének, a csoportok és a közösségek részére.

A szolgáltatást igénybevevők számára nyújtott tevékenységek fajtái:

– Egyéni esetkezelés
– Tanácsadás
– Információ közvetítése, tájékoztatás
– Segítő beszélgetés
– Továbbirányítás társintézményekhez
– Ügyintézés segítése
– Adományközvetítés
– Munkahelykeresés
– Foglalkoztatási információk
– Szociális ellátásokhoz segítségnyújtás
– Prevenciós tevékenység

Ellátási terület, ellátottak köre:

A Családsegítő Szolgálat által nyújtott szolgáltatások kiterjednek minden Lakitelek nagyközség területén tartózkodó, önként jelentkező személyre, családra, közösségre, tekintet nélkül annak nemére, életkorára, származására, vallására, társadalmi státuszára.

Az igénybevétel módja, feltétele:

A szolgáltatás önkéntesen, személyesen és ingyenesen vehető igénybe a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben.