Lakiteleken a Polgárőrség 1991-ben alakította meg egyesületét. Alapító tag volt többek között: Ágoston György és Pulai Sándor. Első elnöke néhai Kiss István, a vasútállomás egykori vezetője volt. Későbbi elnökök időrendi sorrendben: Szabó Mihály, Fábián István, Bársony László, Szabó Tibor, Török Mihály, Gönczöl Csaba, Török Nándor, Madari Róbert, Felföldi Zoltán.
Jelenleg az elnök: Madari Andor.

Az egyesület a lakosság önszerveződésének eredményeként létrejött társadalmi szervezet.
Feladata: együttműködni a helyi önkormányzattal, rendőrséggel, határőrséggel, katasztrófavédelemmel, a vám és pénzügyőrség szerveivel, tűzoltósággal.

Az együttműködés a tevékenységek közös ellátását, összehangolását, kölcsönös tájékoztatást jelenti. A polgárőr tevékenysége a felvilágosításra, tájékoztatásra, meghatározott eseményen részvételre, helyszínen való tartózkodásra, ott a rend fenntartásában való közreműködésre, objektum, közterület vagy esemény megfigyelésére, az eljáró szerv tevékenységének támogatására és segítésére terjed ki. Mindezen kötelezettségeit és jogait törvény szabályozza.

Az egyesület rendszeresen segíti a postai kézbesítők védelmezését emelt összegű kifizetések alkalmából. Az önkormányzat felkérésére népszavazáskor a szavazóhelyiségek, szavazólapok őrzését végzi.
Minden évben részt vesznek a tagok rendezvények alkalmával a forgalomirányításban a rendőrséggel együttműködve. Ilyenek a Tőserdő Szépe választás, a Triatlon Diákolimpia, szüreti felvonulás. Mindenszentek napján a temető előtt parkoló gépkocsik figyelése is a tevékenységek közé tartozik.

Egyéb felkéréseknek is szívesen tesznek eleget Segítettek már sérült gyerekek táborozásakor a tábor fokozott figyelésében, programjaik rendezésében, temetéskor gépkocsik figyelésében, széles rakományú tehergépkocsi kísérésében a szomszédos településre.

Mára elmondható, hogy a tagok rendelkeznek polgárőr igazolvánnyal, egyenruhával, láthatósági mellénnyel. A szolgálatellátást jó minőségű rádió adó-vevők segítik. A szolgálatban résztvevő tagok tulajdonát képező gépkocsikra fényhíd hívja fel a figyelmet.

2016 őszétől új néven és vezetőséggel működik tovább a polgárőrség. Új nevük: Szabó Mihály Polgárőr Egyesület Lakitelek. Elnöknek Madari Andort, elnökhelyettesnek Müller Ferencet, egyesületi titkárnak Csinger Andreát választották meg.