A könyvtár küldetésnyilatkozata

Intézményünk célja – „nyilvános települési könyvtár” besorolásából fakadóan – a településen és környékén (Tiszaalpár, Tiszaug, Szentkirály, Nyárlőrinc) élő jelenlegi és lehetséges könyvtárhasználók dokumentumokhoz és információkhoz való szabad hozzáférésének biztosítása, hagyományos és elektronikus szolgáltatások formájában, helyben illetve szükség esetén más könyvtárakkal vagy intézményekkel történő együttműködés segítségével.

Az intézmény feladatának tekinti az általános művelődési igények kielégítését, fejlesztését, az általános műveltség terjesztését és gyarapítását, valamint a szabadidő hasznos eltöltésében való közreműködést.

A lakiteleki könyvtár nyilvános könyvtár, szolgáltatásait bármely magyar, sőt külföldi állampolgár is igénybe veheti. Egyúttal helyi közszolgálati intézmény, amely gyűjti az úgynevezett közhasznú információkat is.

Tekintettel a könyvtár muzeális tevékenységére, az intézmény gondoskodik a helyi kulturális javak feltárásáról, gyarapításáról, megóvásáról, védelméről és közkinccsé tételéről.