November 5. Könyvtárunk is részesült az Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatott “Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képekben ” című nagyszabású 21 kötetből álló kiadványból. A sorozat megjelentetése a 19. század második fele legnagyobb könyvkiadói vállalkozása volt. Az első kötet 1885-ben az utolsó 1901-ben a Magyar királyi Államnyomda kiadásában jelent meg. 2014-ben a Méry Ratio Kiadó adta ki, a sorozat összértéke 280 ezer forint. Az egész Monarchiát bemutató munka létrehozását a koronaherceg, Rudolf trónörökös (1858-1889) indította el, fontosnak tartva, hogy a soknemzetiségű és soknyelvű birodalomról egy átfogó, mindenre kiterjedő mű készüljön, amely a tudományos értékű leírások mellett képekben is bemutatja a birodalom legszebb és legérdekesebb tájait. Páratlanul jelentős tudományos és művészeti teljesítmény, de a “népkönyv “szerepét is betölti Kósa László, a Magyar Tudományos Akadémia tagja ajánlása szerint.
Szeptember 4. Az 5/2014.(I.24.)számú, a települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési és múzeumi feladataihoz nyújtott támogatások részletes szabályairól szóló Emmi rendelet 10.§.(2) bekezdése alapján a Kvtv.2 melléklet IV. fejezet 1.pont d) alpontja szerinti támogatás legalább 10%-át könyvtári dokumentum vásárlására kell fordítani. E rendelkezésnek köszönhetően a Képviselő-testület szeptemberi ülésén további 230.600 forintot engedélyez könyvbeszerzésre. Így a könyvtár az idei évben költségvetésből összesen 430.600.-Ft értékben vásárolhat könyvet, ami lakosokra lebontva cca: 93 forintot jelent.
Augusztus 14. A Nemzeti Kulturális Alap tájékoztatása szerint a mi Könyvtárunk is részt vehet a Márai-program IV. fordulójában. Ezúttal száz ezer forint értékű főleg gyermekkönyvvel gyarapszik könyvtári állományunk.
Az új könyveket a könyvet szerető kisgyermekek várhatóan októberben vehetik kézbe.
Június 10. Tisztelt Könyvtárhasználók!Tájékoztatom Önöket, hogy a könyvtár nyári szabadságolások miatt 2014. jún. 16 – 2014. július 6-ig zárva tart.Nyitás Július 7-én hétfőn.Megértésüket köszönjük.

Köszönettel:Dékány Zoltánné

Május 27. Befejeződött a könyvtárban a tavaszi nagytakarítás. Mióta négy órás takarítás van a könyvtárban a nagy kert mellett, komoly gondot jelent az évszakonkénti nagyobb takarítás, függönymosás és ablaktisztítás. Köszönetemet szeretném kifejezni munkatársaim nevében is annak a 18 embernek akiknek segítségével a napi szolgáltatások mellett ezt a munkát el tudtuk végezni két hét alatt.
Április 14. Tisztelt Könyvtárhasználók!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2014. Április 18-án Nagypénteken a könyvtár zárva tart. Megértésüket köszönjük.
Március 27.
Elhunyt Nagy Gyuláné Virók Csilla festőművésznő.
Kattintson ide a nekrológ megtekintéséhez>>
Március 3.
Sebestyén Imre képeslapgyűjtő gyűjteményéből „Magyarok története és történelme a honfoglalástól az első szabad választásokig” címmel képeslap kiállítás nyílik 5-én a Községi Könyvtárban. A kiállítás a hónap végéig a könyvtár nyitva tartási idejében megtekinthető.
Február 17.
Könyvvásár Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy március 14-én pénteken du. 13-17 óráig könyvvásárt tartunk a könyvtárban. Jelképes 100-200 forintos áron vásárolhatnak gyermek és felnőtt szépirodalmi illetve szakirodalmi műveket. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Február 17.
A Lakiteleki Nők Klubja szeretettel hívja Önt a művelődési házban megrendezésre kerülő Nőnapi bálra.
Kattintson ide a részletekért>>
Február 17.
A Lakiteleki Nőbizottság január 31-én megtartott éves közgyűlésén Lakiteleki Nők Klubjára változtatta nevét. A civil közösség elkészítette szervezeti és működési szabályzatát, amelyben állandó telephelyének a Községi Könyvtárt jelölte meg. A Klub minden hónap harmadik csütörtökjén fél ötkor tartja összejövetelét a könyvtár olvasótermében.
Február 10.
A Kultúra Napján nyílt Dakóné Szaniszló Vivien festőnő munkáiból válogatott kiállítás február 22-ig megtekinthető a könyvtár nyitva tartási idejében.
Február 10.
Tisztelt Lakosság! A nyilvános könyvtárak az 1997. évi CXL törvény értelmében kötelesek tájékoztatást adni a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól. Ennek a kötelességemnek kívánok most eleget tenni. A testület számára készített anyagot február 4-én a Humán bizottság, 5-én a Pénzügyi bizottság és 6-án az Önkormányzat testülete tárgyalja. Ebből a tájékoztatóból Önök is informálódhatnak a könyvtárban folyó tevékenységekről. Kattintson ide a részletekért!>>
Január 4.

Boldog, szeretetteli, egészségben teljes, sikerekben gazdag új esztendőt kívánnak a könyvtár munkatársai minden olvasónak, könyvtárhasználónak.