• Dokumentumok, eszközök helyben használata
  • Könyvkölcsönzés
  • Könyvtárközi kölcsönzés
  • Tájékoztatás
  • Közösségi szolgáltatás
  • Elektronikus információszolgáltatás
  • Közhasznú szolgáltatások

 

A könyvtár gyűjteményéről, szolgáltatásairól és használati szabályzatáról a használó az épületbe belépve, közvetlenül a szolgáltatási ponton kap tájékoztatást.

Az olvasóteremben találhatók a helyben használatos kézikönyvek, kiemelve az Európai Unióval kapcsolatos kiadványok. A terem alkalmas 50 főt befogadó irodalmi és egyéb rendezvények megtartására, lehetőséget kínál videofilmek nézésére, és gyermekfoglalkozások tartására. Helyet adunk iskolai óráknak, óvodai foglalkozásoknak, gyermekközösségek könyvtári rendezvényeinek.

Számítógépes helyiségben 4 db számítógép használható elektronikus információkeresésre. Ebben a helyiségben van lehetőség szkennelésre, a lakosság számítógépes oktatására. A felhasználók rendelkezésére áll még 6 db laptop, 1 db könyvszkenner, valamint lehetőség van laminálásra és spirálozásra is.

Kiállítótermünkben rendezzük meg az időszaki kiállításainkat. A könyvtár keretei között több mint tíz éve működő kézimunkaszakkör alkotásaiból, illetve helyi alkotók munkáiból. Itt tekinthető meg a Lakitelekről szóló újságcikk gyűjtemény, a lakiteleki eseménynaptár, Lakitelek középületeiről, eseményeiről készített fotóalbum, valamint az aprónyomtatványok gyűjteménye. Helyben használható a községről készített szakdolgozatok gyűjteménye is.

Külön teremben helyeztük el a helytörténeti gyűjtemény néprajzi tárgyi eszközeit, amelynek alapjait Dr. Kiss Ágostonné Dusi néni 80 db-os eszközgyűjteménye képezi. Az eszközök gyűjtésében részt vett a Hazafias Népfront, hozzájárult a Szikra Tsz, a Tanács és a helyi lakosság. A gyűjtemény ünnepélyes átadása 2000-ben volt a millenniumi ünnepség keretei között.

A klubhelyiségben működik a kézimunka szakkör, itt van lehetőség kiscsoportos gyermekfoglalkozásokra, korrepetálásra, asztali játékok használatára.

A kölcsönző teremben helyeztük el az összes kölcsönözhető dokumentumot, itt alakítottuk ki a folyóirat olvasó klub övezetet, és a baba barát területet is.