2012. január
1. A Reformátusok gyülekezetében újonnan választott Presbitérium kezdte meg szolgálatát. Tagjai: Borosné Varga Edit, Csikós Mihály gondnok, Kökény Gyula, Magyar Péter, Magyarné Sváb-Kovács Mónika, ifj. Papp Kálmán, Pácsa László, Sallai András, Vargáné Héjjas Julianna.
1.
Az önkormányzati tulajdonú Laki Konyha Kft. új ügyvezető igazgatója Tóthné Balla Mária lett.
1.
Dávid Orsolya programszervező kerámia csempejegyet bocsátott ki “CSEMPEJEGY a lakiteleki Művelődési Ház burkolásához 2011/12” névvel. Célja vele a ház előcsarnokának burkolat cseréje.
5.
Elhunyt Kócsó Antal nyugalmazott körzeti megbízott, mindenki „Anti bácsija”.
16.
Hosszan tartó betegség után elhunyt Kiss Béláné Erzsike néni, iskolánk köztiszteletben álló és szeretett tanítónője.
16.
Az önkormányzat fákat vágat ki a Holt-Tisza partján és a helyükön sétányt alakít ki.
16-21.
Egyetemes imahét kezdődött a településen. Hétfő – Kedd – Szerda (református templomban), Csütörtök – Péntek – Szombat (Római Katolikus templomban). A közös hét szombat este agapéval, szeretetvendégséggel zárult.21. Közéleti személyiségek békemenetet szerveztek Budapestre „Magyarország védelmére”. Lakitelekről egy busz indult a demonstrációra. Településünket képviselte Felföldi Zoltán polgármester is.
23.
Otthonában köszöntötte Felföldi Zoltán polgármester a 100 éves Gulyás Jánosné Julianna nénit, Lakitelek legidősebb polgárát.
27.
Először indultak lakitelekiek a mezőgecsei böllérfesztiválon. A nagy érdeklődést kihasználva, ezen a napon írta alá a két polgármester a testvér-települési megállapodást.
31.
Az iskolában Kazinczy szép kiejtési verseny területi döntőjét rendezték meg, amelyen a környező települések felső tagozatos diákjai vettek részt.
2012. február
2.
Az önkormányzat elfogadta a település 2012. évi költségvetését.
2.
A Lakitelek Portál utódjaként – elkezdte működését Lakitelek új információs oldala, a Lakitelekma.hu hírportál.
4.
A meteorológiai szolgálat előrejelzése helytálló volt, éjszaka nagyobb intenzitással esett a hó az egész országban: szombat reggelre átlagosan 15 cm hó esett Lakiteleken és folyamatosan esett egész nap.
4.
Szalagavatót tartott a Népfőiskola Kölcsey-házában a Németh László Gimnázium 12/F osztály 24 tanulója. Olajos István osztályfőnök köszöntötte a jelenlévőket, majd a szalagok feltűzését követően a diákok a Ludas Matyi átdolgozott változatát adták elő, melyben Olajos István játszotta Döbrögit. Az előadást követte a koreografált keringő, a tánchoz illő ruhákban, majd hajnalig tartó bál következett.
5.
A településen egyes mérések szerint 25 és 30 cm közötti vastagságú hóréteg fedte az utakat.
6-10.
Az általános iskolában fagyszünetet rendeltek el a hétre. Ezen időszak alatt a könyvtár 40 órában tartott nyitva, hogy azok a gyermekek, akiket a szülei nem tudtak elhelyezni egész nap kulturált, és meleg helyen lehessenek.
8.
Dr. Rácz Péter háziorvos rendelője ma reggelre használhatatlanná vált. A rendelő fölött lévő szolgálati lakásban elöregedett egy cső, amely eltört és elárasztotta vízzel az egész épületet. A kár jelentős.
11.
Gyermekfarsangot szervezett a Református egyházközösség.
13.
Energiatakarékossági okok miatt a héten a könyvtár is bezárta kapuit.
20.
A Lakiteleki Önkéntes Tűzoltó Egyesület február 20-án tisztújító közgyűlést tartott a Polgármesteri Hivatalban. A tisztújítás alkalmával 32 új tag lépett be az egyesületbe. Az új vezetőség: Elnök: Madari Andor, Parancsnok: Varga Róbert tűzoltó százados. Parancsnok-helyettes: Kis Nándor ny. tűzoltó főtörzsőrmester. Vezetőség tagjai: Czakó Zoltán, Pusztai Róbert, Tornyi Gyula. Gazdasági vezető: Kis Nándorné.
24.
Fodor Lajos vezérezredes, a Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkára megszemlélte a Muraközy János Honvéd Hagyományőrző és Lövész Egylet foglalkozását az iskolában Vendég volt még Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, Felföldi Zoltán polgármester és Tornyi Gyula aki a lövészeti foglalkozások vezetője lesz.
24-25.
A művelődési ház klubtermében ismét megrendezésre került a 24 órás Wass Albert felolvasás.
2012. március
2. A Magyar vidék élni akar címmel 33. alkalommal szervezte meg a Népfőiskola a mezőgazdasági konferenciát és fórumot.
3.
Gazégetés következtében avartűz keletkezett az árpádszállási nyári gátnál. A tüzet a tiszakécskei tűzoltók és hét helyi önkéntes tűzoltó oltotta el.
3.
Egyházmegyei hittanverseny espereskerületi fordulóját tartották meg a plébánián. A versenyen jakabszállási, hetényegyházi, tiszakécskei, nyárlőrinci és helyi diákok vettek részt.
7.
Ismeretlen okból a felsőalpári iskola mellett avartűz volt, az oltásban az önkénteseken kívül a Település Üzemetetési Csoport munkatársai és a tiszakécskei tűzoltók vettek részt.
9.
Szűts József megyei szavalóverseny területi fordulóját rendezték meg a könyvtárban. A versenyen tiszakécskei, szentkirályi, nyárlőrinci, alpári és lakiteleki diákok vettek részt. A zsűri elnöke: Harmatos Áronné, tagjai: Magyar Sándorné ny. pedagógus és Dávid Orsolya programszervező volt.
10.
Tűzgyújtási tilalmat rendeltek el országosan a nagy szárazságra való tekintettel.
10.
A Lakiteleki Nőbizottság „Nőnapi Bált” szervezett az Autós csárdában.
10.
Százdi József gyógyító a Gyógyítás művészete címmel előadást tartott a könyvtárban. Az előadást követően lehetőség volt a gyógymódot a gyakorlatban is kipróbálni.
12-14.
Hadak Villáma elnevezésű országos történelmi verseny középdöntőjét és döntőjét 17. alkalommal szervezték meg a Népfőiskolán. A játékra több mint 170 csapat nevezett be. A döntő mindkét kategória győztesei részt vehetnek nyáron a nándorfehérvári csata évfordulóján megrendezendő belgrádi ünnepségen.
15.
A hagyományoknak megfelelően a Templom parkban került megrendezésre az 1948-1949. évi forradalom és szabadságharc évfordulója. Az ünnepségen bemutatkoztak és esküt tettek a Muraközy János Honvéd hagyományőrző és Lövész Egylet tagjai, ismét volt állampolgársági eskütétel és a 48-as kopjafa mellett felavatásra került Máté István és Lantos Györgyi Petőfi-szobor alkotása. A szobor a Népfőiskola adománya a településnek. Ünnepi beszédet mondott Lezsák Sándor országgyűlési képviselő és Fodor Lajos vezérezredes, a Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkára. Kora esti órákban a művelődési ház előtti parkban kopjafát avattak és ekkor került sor a kitüntető díjak átadására is, majd a Lakiteleki Színjátszó kör Hyppolit a lakáj című mű átdolgozott változatát mutatta be.
16.
Az Ugi úti vasúti átjáró melletti területen tűz ütött ki, amit két önkéntes tűzoltó fékezett meg.
19.
Avartűz keletkezett a Bíbic-háti dűlőben, ami átterjedt egy gyümölcsösre és veszélyeztetett egy tanyát is. A tiszakécskei tűzoltók ismét önkéntesek és a TÜCS munkatársai segítségével oltották el a tüzet.
19.
Czinege Edit keramikus művész „Tűnődés” címmel tartott kiállítást Baján. A kiállítást Lendvainé dr. Erki Mária gyógyszerész nyitotta meg.
20.
Megnyílt a Zrínyi utcán a „Rozika konyhája”.
21.
„Szülők iskolája” címmel drog prevenciós szülői értekezletet tartottak az iskolában.
21.
A Népfőiskolán Katolikus Paptalálkozó keretében Mons. Alberto Bottari de Castello apostoli nuncius megáldotta Apor Vilmos mellszobrát.
31.
A művelődési ház tavasznyitó bolhapiacot szervezett a művelődési ház előtti téren.
31.
Tankolás után fizetés nélkül elhajtottak Mócza István benzinkútjáról, a biztonsági kamera megörökítette az esetet.
2012. április
1. E hónap elsejétől új közszolgáltató szállítja Lakiteleken a kommunális hulladékot, az önkormányzati tulajdonú Laki-Gazda Kft, amely a Saubermacher Kft-től vette át ezt a feladatot.
1.
A Lakiteleki Önkéntes Segítők Egyesülete húsvét alkalmából sonkával, tojással és füstölt kolbásszal megvendégelte az Otthonban az időseket. Bori Milán és Jász Zoltán verssel köszöntötte őket.
4.
A Muraközy János Honvéd Hagyományőrző és Lövész Egylet tagjai 31 fővel képviseltették magukat és Lakiteleket, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulójának alkalmából, a győzedelmes tápióbicskei ütközet emlékére rendezett hagyományőrző csatabemutatón.
5.
Erki Istvánnénak, a Gondozási Központ intézményvezetőjének megbízását a képviselő-testület visszavonta, helyette Tigyi Istvánné tiszaugi szociális otthon volt vezetőjét választotta meg.
6.
„Húsvétváró Játszóházat” szervezett a művelődési ház programszervezője. A programon részt vettek a Nagycsaládosok Egyesületének tagjai is.
10.
Ma reggel belterületen mínusz 3, külterületen mínusz 7 Celsius fokra ébredt Lakitelek. A húsvét utáni fagy nagy károkat okozott a mezőgazdaságban.
11.
Vályi Gábor okleveles grafológus áprilisban és májusban kéthetente tart grafológiai tanácsadást a művelődési házban. A rendezvénynek a Népfőiskola Kölcsey-háza adott otthont.
11.
Az iskola alsós tagozatos munkaközössége tizenkét év óta minden páros évben területi versenyt szervez a Költészet napja tiszteletére.
13-15.
Papír és vasgyűjtést szervezett a Református egyházközösség a nyári táboruk támogatására. “a jókedvű adakozót szereti az Isten” (2 Kor. 9:7.)
14.
A Lakiteleki Nagycsaládosok Egyesülete – a NOE tagjaként – részt vett a szervezet 25 éves ünnepi közgyűlésén. Az eseményen Bronz Bölcső Díjat adományozott a NOE Kutasi Mihálynénak, a lakiteleki Egyesület alapító tagjának.
14.
Az EasyDance Táncklub 16 órától 19 óráig az Eötvös Iskola tornatermében rendezte meg az I. „EasyDance Egészség Délután” rendezvényét. Az EasyDance, mint mozgásforma Lakiteleken közel egy hónapja mutatkozott be. Azóta minden szerda este összejönnek a táncot, a változatos, intenzív és mindenekelőtt nőies, aktív mozgást kedvelők az iskola tornatermében, élvezni ennek az új testmozgásnak az örömeit.
14.
Iskolai beiratkozás volt a Lévai Iskolában
16-17.
Óvodai beiratkozás az új óvodában
20-22.
A Nemzeti Fórum Testnevelési és Sport Munkacsoportja konferenciát szervez a Lakitelek Népfőiskolán Sport, nevelési, szociális integrációs felzárkóztató program – mélyszegénységben élő gyermekek számára – címmel. A konferencia résztvevői szombaton ellátogatnak Gyulára, a Grosics Katolikus Labdarúgó Akadémiára.
21.
Rejtvényfejtő verseny indult a művelődési házban. A nevezéseket Czinege Edit fotóboltjában és a művelődési házban is várják.
27.
Lakitelek Önkormányzata 14-17 óráig szervezett körülmények között, elektronikai hulladékok ingyenes átvételét biztosítja a Lévai iskola melletti melléképületben.
28. A Tősfürdő a hosszú hétvégére való tekintettel a korábbi években megszokott május elsejei nyitás helyett már április 28-án, 9 órától megnyitja kapuit a fürdőzők előtt. A kalandpark és a csónakkölcsönző szintén április 28-ától látogatható, amelyek minden nap 10-17 óra között várják a látogatókat.
28-1.
A Tőserdőért Alapítvány az éves megszokott munkálatait, revitalizációt végez április végén a Tőserdőben. Céljuk az üdülő hely szebbé tétele minden korosztály számára.
29.
A Lakiteleki Népfőiskola Alapítvány Burg Kastl emlékgyűjtemény állandó kiállításának megnyitó ünnepségét tartotta a Népfőiskola Kölcsey házában.
30.
A Tőserdei Holt-Tisza parton volt az idei Majális. Reggel nyolctól estig különböző programok várták a lakitelekieket és a Lakitelekre látogatókat.
2012. május
1. Ismét tűzgyújtási tilalmat rendeltek el Bács-Kiskun megyében.
2.
Az Önkormányzat ingyenesen használható vezeték nélküli internet hozzáférést üzemelt be a Művelődési Ház megújult parkjában.
4.
„Burg Kast hagyatéka hazatalált”. Rendhagyó kiállítás nyílt a Lakitelek Népfőiskolán.
5.
Különleges, értékes Árpád- és középkori leletekre bukkantak a régészek Lakitelek határában.
5.
Első alkalommal rendezték meg a művelődési házban a rejtvényfejtők versenyét.
10.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete külterületi fórumot tartott a külterületi ingatlantulajdonosok részére a Hivatal tanácstermében.
11.
A Lakitelek Önkéntes Tűzoltó Egyesület közgyűlést tartott a Polgárőrség helyiségében, ahol az elnök beszámolt az előző közgyűlés óta végzett munkáról.
12.
A Lakiteleki Önkéntes Segítők Egyesülete (LÖSE) Falusi Utcabált rendezett a művelődési ház előtt.
12.
A VII. Nagybányai- Kecskeméti festőiskola alkotótábor záró kiállításának megnyitóját tartották a Népfőiskolán. A kiállítást Dr. Turai Kamill esztéta nyitotta meg.
18-20.
Az Ópusztaszeren megrendezett II. Nyeregszemlén a helyi lovas polgárőrök 5 lovassal képviseltették magukat. A lovasok között Felföldi Zoltán polgármester is jelen volt.
22-23. “Pünkösdi megújulás a Magyar Szent Családdal” mottóval zarándoklatot tartottak pünkösdhétfőn a Lakitelek – Nyárlőrinc-Szentkirály – Lakitelek útvonalon.
25.
Lakiteleki Művészetek Napja – 15 éves a Mákvirág Galéria. Az ünnepi műsor címe: ANAMNESIS – Kórelőzmény és mellékhatások. Tiszteletbeli vendég volt: Buda Ferenc – Kossuth-díjas író műfordító. A galériában 30 kiállító, alkotó munkái láthatók!
26.
Felavatták az új játszóteret a művelődési ház parkjában.
26.
Az iskola citerásainak és néptáncosainak tanévzáró bemutatóját tartották a művelődési házban.
27.
A háborúkban elesett katonákra, a lakiteleki hősökre emlékezett a vasárnapi szentmise után a katolikus egyházközség.
28.
Gyalogos zarándoklatot szerveztek a katolikus hívek Lakitelek, Nyárlőrinc, Szentkirály, Lakitelek útvonalon.
31.
A helyi és környező települések polgármesterei, hegyközségei jégeső-elhárító rendszer kiépítésének lehetőségéről tartottak tájékoztató fórumot a művelődési házban.
31 Az önkormányzat kirándulást szervezett Kárpátaljára, ápolva ezzel egy friss testvér-települési kapcsolatot is Mezőgecse lakosaival.
2012. június
1. Az általános iskola szülői közössége az önkormányzat anyagi támogatásával pedagógusnapot szervezett.
3.
A zeneiskola pedagógusai és diákjai jótékonysági hangversenyt adtak a római katolikus templomban.
13.
Először rendezte meg a Muraközy János Honvéd Hagyományőrző Egyesület az iskolától a Népfőiskoláig tartó akadályversenyt.
16.
Elballagtak a nyolcadik osztályosok. „Lakiteleki iskola kiváló tanulója” címet kapott: Akócsi Zsófia, Bártfai Anna és Sánta Márton.
18.
A Lakiteleki Népfőiskola szervezésében 2 úszótábor is indul gyerekeknek a nyáron. Időpontok: 1. turnus: 2012. június 18-22. 2. turnus: 2012. július 2-6. A tábor minden nap 7.30-tól 16 óráig tart. A gyerekek délelőtt és délután tudásszint szerinti úszásoktatáson, a két úszás között játékos foglalkozásokon, kézműves szakkörökön és sportversenyeken vesznek részt.
18-20.
Három napon keresztül vendégeskedett a Pénzügyőr zenekar a Népfőiskolán.
18.
Ismét megrendezésre került az iskolában a Lurkó tábor.
21.
Lángra kapott egy farakás az Úttörő utcai fatelepen.
22-23.
Amatőr zenekarok fesztiválját tartották a Holt-Tisza partján.
23.
Az egészségkárosultak napját – az idén 13. alkalommal – rendezik meg a lakiteleki Népfőiskolán.
24.
II. Kölyök Zsongás nevű rendezvényen bemutatót tartottak a helyi önkéntes tűzoltók.
25.
Tizenegyedik alkalommal látta vendégül a Népfőiskola a Gördülő Tánccsoportot. Az Akadálymentes napon látványos előadással örvendeztették meg a résztvevőket.
25.
A Református gyülekezet az idei évben Tiszaladányba szervezett az ifjúságnak nyári tábort.
28.
Eltévedt egy túrázó a Tőserdőben. Tizenkét rendőr és polgárőr kereste, végezetül telefonja segítségével találták meg.
30-6.
„Csillagok földön, és égen.” A Lakitelek Népfőiskola hagyományos irodalmi táborában művelődéstörténeti és magyarság-ismereti témakörökben hallgatnak a 12-18 éves táborlakók előadásokat, tanulnak népdalokat. Kézműves foglalkozások, helytörténeti kirándulások, Tisza menti kerékpártúrák, tábortüzek színesítik a garabonciások programját.
30.
Június végén kétnapos látogatást tettek a helyi önkormányzat vezetői Lakitelek német testvértelepülésén, a bajorországi Unterschwaningen településen.
30. Az idén második alkalommal rendezte meg a Kalócz-Ker Kupát a Szikra Horgászegyesület. A nagy meleg ellenére a versenyen harmincnyolc fő vett részt.
2012. július
6-8. Negyedik alkalommal került megrendezésre a Széna vagy Szalma hagyományőrző fesztivál és kézműves vásár a Holt-Tisza partján.
10.
A hosszantartó nagy meleg miatt nem csak pipálnak, de pusztulnak is a halak, a szikrai és az alpári Holt-Tiszában.
12-15.
A Népfőiskolán került megrendezésre a VIII. Családkongresszus, nem csak nagycsaládosoknak. A Népfőiskola első alkalommal szervezte a kongresszust.
12-15.
XVII. Tőserdő Szépe Országos Hagyományőrző Tiszavirág Fesztivált rendeztek a Holt-Tisza parton.
13.
Bombariadó zavarta meg a Tőserdő Szépe rendezvényt a Holt-Tisza partján. A helyszínt a helyi polgárőrök biztosították.
22.
„Emlékezz Európa” címmel, műsoros, csónakos-fáklyás felvonulással emlékeztek a nándorfehérvári hősökre a Holt-Tisza partján.
18.
Ismét megrendezésre került az iskolában a Lurkó tábor.
27.
Rock fesztivált rendeztek a Tősfürdőben.
28.
A sportpályán családi napot tartott a Lakiteleki Önkéntes Segítők Egyesülete.
2012. augusztus
1. Vitézi Rend Történelmi tábort szerveztek a Népfőiskolán.
3-5.
Elektronikus Zenei fesztivált tartottak a Tősfürdőben.
7.
Kigyulladt egy melléképület a Béke utca középső szakaszán. A tűzhöz a tiszakécskei és a lakiteleki tűzoltókat riasztották.
8.
A napokban kapott értesítést Lakitelek Önkormányzata hogy újabb lakiteleki pályázat nyert: 52,5 millió forint összegből, 95%-os támogatással fejlesztheti Lakitelek a Gondozási Központ szociális alapszolgáltatásait.
10.
Reggel hét órakor öt lakiteleki lovas indult a Makai dűlőből, hogy lóháton menjenek Európa legnagyobb hagyományőrző rendezvényére, a bugaci Kurultajra.
11.
A lakiteleki Szikra Horgászegyesület harmadik alkalommal rendezte meg horgászversenyét a nagyréti horgásztóban.
15.
Aláírták a kerékpárút beruházás kivitelezői szerződését. Napokon belül megkezdődik az építés az Autós csárdától Nyárlőrinc határáig.
18.
II. Tőserdei Lovas Nap és I. Országos Lovas Polgárőr Szemle, Toborzó és Ügyességi Verseny a Holt-Tisza partján.
20.
Ünnepséget szerveztek a Holt-Tisza partján. Zászlós lovasok vonultak fel majd fáklyás csónakos felvonulás volt a Tiszán. Emlékműsor a színpadon, ünnepi beszéd, kenyérszentelés, áldás és kenyérosztás.
21.
Megkezdődött a csapadékvíz elvezető hálózat kiépítése.
21.
A Polgármesteri Hivatal felújítása során emberi csontokat találtak a padláson.
25.
A Lakitelek Önkéntes Tűzoltó Egyesület tűzoltó zenekart szeretne szervezni, erre a napra tervezték első tájékoztatójukat az általános iskolában.
25.
Ezen a héten zajlik a 78. Hírös Hét fesztivál Kecskeméten. A fesztivál keretében 15. alkalommal rendezték meg a Kertészeti és Élelmiszeripari Kiállítást a főterén. A kiállításon bemutatkoznak a Kecskemét környéki települések, köztük Lakitelek is.
26.
Zarándokutat szerveztek a katolikusok. A hívők harminc kilométert gyalogoltak éjszaka. Szentkirályt, Lakiteleket és Nyárlőrincet keresték fel ahol ereklyét őriznek a katolikus templomban.
2012. szeptember
1. 50 esztendeje adták át az emeletes iskolát, a jubileum alkalmából az év során számos programot szervez az iskola.
1.
Varga Róbert önkéntes tűzoltó parancsnok vezetésével elkezdődött a tűzoltó szekér felújítása.
1.
A régiségeket gyűjtők klubja soron következő összejövetelét tartotta a művelődési házban.
2.
Tanévnyitó ünnepséget tartottak az emeletes iskola udvarán. E tanévtől megkezdődik a lovaglás oktatása és rézfúvós tanszak indul.
1.
Kecskemét régi képeslapokon címmel kiállítás nyílt a könyvtárban Sebestyén Imre képeslapgyűjteményéből.
10.
Megkezdték a Kapásfalu felé vezető kerékpárút szélesítését. A 4,1 km hosszú kerékpárút egész Nyárlőrincig épül meg. Az Unió által 100%-ban finanszírozott út összköltsége 197 927 810 Ft.
10.
A lélek és a betegség kapcsolatai címmel Berente Ági író tartott előadást a könyvtárban.
15.
Csányi János tanár tiszteletére 80. születésnapja alkalmából regionális íjászversenyt rendezett az iskola.
15.
Tisztújító közgyűlést tartott a Lakiteleki Faluszépítő Egyesület. Leköszönő elnök: Lőrincz István, az új elnök Varga Zoltán lett, alelnökké Erki Tibort, titkárrá ifj. Verzár Csabát választották meg.
15.
Őszi bolhapiacot szervezett a művelődési ház a ház előtti térre.
17.
Kormos Tivadar lelkész tartott multimédiás előadást a könyvtárban, Betlehem és Názáret címmel.
21.
A lakiteleki polgárőrök tisztújító közgyűlést tartottak. A közgyűlés Madari Róbertet választotta meg elnökké. Elnökhelyettesnek Dobecz Évát (helyi lovas tagozat irányítója) illetve Török Nándor volt elnököt választotta meg. Az egyesület titkára Hunyadi Hajnalka lett, gazdasági vezetője Szabó Nóra maradt.
22.
A lakiteleki idős polgároknak Idősek Napját szerveztek a Gondozási Központban. Köszöntőt mondott Felföldi Zoltán polgármester.
24.
A könyvtárban Csontrakás és talpreflexológia a gyakorlatban címmel természetgyógyászok mutatták meg gyakorlatban is tudásukat.
26.
A tiszakécskei út mentén lángra kapott egy ipari csarnok.
28.
Megkezdődött a vasútállomás felújítása és karbantartása, amelyet december közepére fejeznek be. Bekerülési költsége 16 millió forint.
29.
A Lakiteleki Találkozó 25. évfordulója alkalmából ünnepséget szervezett Lezsák Sándor az Országgyűlés alelnöke a Népfőiskolán. A vendégek között jelen volt Orbán Viktor miniszterelnök és Dr. Bábel Balázs érsek atya is.
29.
Őszköszöntő szüreti napot, felvonulást és bált szervezett az óvoda nevelőközössége.
2012. október
1. A könyvtárban Kormos Tivadar tartott multimédiás előadást: A megdicsőülés hegye címmel.
2.
Felhőszakadás volt Lakiteleken, hirtelen 16 milliméter csapadék hullott le. Néhány ingatlanról önkéntes tűzoltók szivattyúzták ki a vizet.
5.
Párhuzamok és ellentmondások a teremtés történetekben címmel tartott előadást a könyvtárban Gulyás László. Az előadás előtt Tarapcsik Sándor könyvkötő és Zaletnyikné Almási Mária riseliős kiállítását nyitotta meg Vargáné Bodor Judit és Dékány Zoltánné
6.
Szalagos rögbi diákolimpia országos döntőjét szervezték meg Kecskeméten a Széktói stadionban. Lakiteleket 4 csapat képviselte, két arany és egy ezüstérmet valamint egy negyedik helyezést nyertek el.
7.
Az országos könyvtári napok keretében könyves vasárnapot tartott a könyvtár. A nyitva tartás ideje alatt jelképes áron könyvet vásárolhattak, számítógépet használhattak és késedelmi díj felszámolása nélkül visszahozhatták a kikölcsönzött könyveket a késedelmes használók.
8.
Jónás Mónika, Mystic tisztán érzékelő, tarot kártyajós, az EZO TV munkatársa volt a könyvtár vendége. Előadását a jelenlévők kérdései alapján tartotta meg.
15.
Boldogmondások hegye és Kapernaum: Kormos Tivadar multimédiás előadása a könyvtárban.
22.
Huszonnegyedik alkalommal emlékeztek az 1956-os hősök emlékére állított kopjafánál. A megemlékezés szónoka Stefka István a Magyar Hírlap főszerkesztője volt.
22.
A Népfőiskolán felavatásra került az Aranyosi Tibor adományából készült Pesti srácok padja. Az adományozó pesti srácként maga is részt vett az 56-os forradalom és szabadságharcban.
22.
Megkezdődött a Tősfürdőben az új gyermek vizi foglalkoztató medence kivitelezése. Az új egység tervezett nyitása szezonkezdésre várható.
22.
Szellemünk örökké él címmel tartott a könyvtárban előadást Buda Tamás, Kovács Magyar András táltos tanítványa.
27.
Az emeletes iskola 50. évi jubileuma alkalmából megjelent az Eötvös Hírmondó című diákújság első száma. Előreláthatóan az idei évben még három lapszám követi.
29.
Sikár és Jerikó címmel tartott a könyvtárban Kormos Tivadar lelkész multimédiás előadást.
29.
A Művelődési Ház és a Lakiteleki Fiatalok Egyesülete negyedik alkalommal rendezte meg a Töklámpás szépségversenyt. Az idén a „Legtökösebb konyhatündért” is díjazták egy ételverseny keretében.
29.
Ma reggel leesett az idei első hó. A centiméterekben sem mérhető csapadék néhány óráig maradt meg a fagypont körüli hőmérsékletben.
2012. november
3. Megrongálták a nemzeti emlékhelyet, amelyről az önkormányzat csak hétfőn értesült. A rongálókat a rendőrség keresi.
3.
Ismét összegyűltek a gyűjtők a művelődési házban.
4.
A szikrai Holt-Tiszán, a Ho-hó Klub horgászegyesület hatodik alkalommal rendezett páros pergető versenyt.
4.
Ismét baleset történt a 44-es úton. Ezúttal lakiteleki ember volt a vétlen károsult.
5.
Életmódunk, avagy gondolkodásunk hatásai: Táncos Lívia természetgyógyász, oktató előadása a könyvtárban.
5.
Elkészült Lakitelek történetének egyik legnagyobb beruházása: a Tasi-ér és a Tősfürdő közötti új gát. Az ünnepélyes keretek között átadásra kerülő gát több mint két kilométeres és 721 millió forintból valósult meg, ezzel 60 családi házat védve az árvíztől.
5.
Bezárt a Tőserdei Kalandpark. Várhatóan márciusban nyitja kapuit.
6.
A Gondozási Központban az intézmény nyitása óta ott élt és ott elhunytakra emlékeznek.
10.
Anyaföld, termőföld, megélhetés címmel tartott előadást a Népfőiskolán, Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter. Az est táncházzal zárult.
11.
Szent Imre napja alkalmából gyalogos zarándoklatot szerveztek Lakitelek – Nyárlőrinc Szentkirály – Lakitelek útvonalon a katolikus egyházközség tagjai.
11.
V. Tőserdei Pergető Kupát szerveztek a szikrai holtágra. Szervező Balla István.
12.
Bethánia: Kormos Tivadar multimédiás előadása a könyvtárban.
12.
Bezárt télire a Tőserdei csónakkölcsönző.
18.
Az Eötvös Iskola tanárai és diákjai jótékonysági koncertet adtak a lakiteleki katolikus templom felújított tetőzetére kapott kölcsön visszafizetésére. A koncerten 180 ezer Ft gyűlt össze.
14.
Alternatív gyógymódokról tartanak előadást a Gondozási Központban az érdeklődő idősek számára.
14-15.
Ki Mit Tud? Általános iskolások bemutatkozása a Népfőiskolán.
15.
„A lakiteleki Szivárvány Óvoda felújítása és bővítése” című pályázat támogatásban részesült. A pályázaton 120 millió forint támogatást nyert Lakitelek.
16.
Ünnepélyes keretek között zárult a „Komplex épületenergetikai korszerűsítés Lakitelek Nagyközség Önkormányzatánál” című pályázat megvalósítása. A záró rendezvényen megjelentek a kivitelezők, Felföldi Zoltán polgármester pedig átadta a külsőleg megújult Művelődési Házat.
16.
Anyaföld, termőföld, megélhetés címmel tartott előadást a Népfőiskolán, Jakab István a MAGOSZ elnöke.
17.
Tábori Kálmán hitoktató dr. Bábel Balázs érsek atya által alapított Koszter-atya díjat vehetett át a kecskeméti piarista gimnáziumban.
18.
A 9 órakor kezdődő vasárnapi szentmise után jótékonysági koncert volt a katolikus templomban. Felléptek a lakiteleki Eötvös Iskola zenetanárai és diákjai, valamint a lakiteleki pedagógus kamarakórus.
19.
Prananadi: Szepesi Miklós prananadi mester tartott előadást a könyvtárban.
20.
Könyvklub. A helyi kiadó legfrissebben kiadott műveinek bemutatója.
21.
Tízéves születésnapját ünnepelte a kézimunka szakkör a könyvtárban.
23.
Márton napi játszóházat szervezett a művelődési ház a Lakiteleki Fiatalok Egyesületével közösen. A rendezvény vendége: Lúdas Mátyás volt.
23-25.
Kollégiumi hétvége volt a Népfőiskolán.
26.
Jeruzsálem címmel Zoboki Nóra teológus tartott előadást a könyvtárban.
24.
Az iskola Szülői Munkaközössége Erzsébet-Katalin bált szervezett az iskola tornatermében.
26.
Jeruzsálem-Gecsemáné-kert és a Via Dolorosa: Kormos Tivadar multimédiás előadása a könyvtárban.
26.
Integrált Közösségi Szolgáltató Tér lett a Népfőiskola Kölcsey Háza.
27.
Bált szervezett a Nyugdíjas Klub az autóscsárdában.
30.
Karácsonyi kézimunka kiállítás megnyitó volt a könyvtárban.
30.
Január elsejétől kötelező lesz a kutyák chippel történő ellátása. Lakiteleken ezen a napon kezdődött el az ebek chipezése.
2012. december
1. Adventi játszóházat szerveztek a művelődési házban.
1.
Gyűjtők klubja szervezte meg soron következő összejövetelét a művelődési házban.
3.
Heffler István természetgyógyász tartott előadást a könyvtárban: Szellemgyógyászat, ideggyógyászat címmel.
3.
Internetes tanfolyamot szervezett a Népfőiskola nyugdíjasok részére. A tanfolyam érdeklődés hiánya miatt elmaradt.
5.
Mikulásváró kézműves foglalkozást tartottak ünnepséggel egybekötve a Népfőiskolán.
8.
Negyedik alkalommal nyílt adventi udvar az Eötvös iskolában.
10.
Olajfák hegye címmel tartott előadást a könyvtárban Simon László teológus.
11.
A lakiteleki Mentális Majális együttes koncertet adott a Kecskeméti Kerámia Stúdióban egy könyvbemutatón.
12.
Levételre került a polgármesteri Hivatalban az a hirdetmény, amelyben tájékoztatták a lakosságot, hogy az EDF-Démász vezetékjogot jegyeztetett be légkábelei után bizonyos lakiteleki, nyárlőrinci és szentkirályi ingatlanok tulajdoni lapjára. Fellebbezés január 11-ig lehetséges.
13.
Az Önkormányzat döntése alapján 2022-ig a Laki-Gazda Kft. szállítja a településen a szilárd és a folyékony hulladékot.
14.
Luca napi táncházat szerveztek a szülők részére az óvodában.
14.
A Lakitelek Önkéntes Tűzoltó Egyesület közgyűlést tartott a Népfőiskolán.
14-16.
Kollégiumi hétvége volt a Népfőiskolán, táncházzal egybekötve.
15.
Hópihe Bazár nyílt a művelődési ház udvarán. A bazárban helyi kézművesek árulták karácsonyra készített munkáikat. Este Örömgála címmel jótékonysági koncert volt a helyi énekesek, zenészek közreműködésével.
15.
Az év végéig karbantartás miatt az uszoda zárva tart.
15.
„Iskolazöldítés és kapcsolódó szemléletformálás Lakiteleken” címmel pályázatot nyert az Eötvös iskola.
17.
Karácsonyi műsorral kedveskedett a Harmónia Klub tagjainak és a megjelent vendégeknek.
17.
Népfőiskola Kölcsey Házában működő IKSZT január közepéig zárva tart.
20.
Látvány disznóvágást tartottak a művelődési házban.
22.
Falukarácsony a művelődési házban. A falu tortáját Nagy Péter készítette el.
22.
Betörőt fogtak el a polgárőrök a pavilonsoron.
28.
Az állam december 28-i értéknappal Lakitelek 780 millió Ft összegű adósságát is átvállalta, így megszűnt településünk eladósodottsága.